logo

Ofte stillede spørgsmål

 • Her kan du se svar på de mest almindelige spørgsmål  Hvor ofte får jeg en oversigt over restgælden på mit lån ?
  Efter afslutningen af året udsendes i januar måned et kontoudtog udvisende rentetilskrivning, ind- og udbetalinger samt udviklingen i restgælden.

 • Hvordan opkræves ydelsen på mit lån ?
  Alle lån hos os skal være tilmeldt BetalingsService. Det fremgår af vore lånevilkår. Ved manglende tilmelding til betalingsservice vil opkrævning med girokort blive fremsendt af Totalia Finans, og der vil blive beregnet et gebyr for hver giroopkrævning. Gebyret er typisk 29 kr. pr. girokort, men kan variere efter låntype.
  Låneydelser med forfald den sidste dag i måneden, opkræves via BetalingsService den første hverdag i den efterfølgende måned.

 • Bør jeg gemme kvitteringer for indbetalinger til Totalia Finans ?
  For en sikkerheds skyld, bør du altid gemme kvitteringer for betaling af regninger og lån, og det gælder også betalinger til Totalia Finans.
  Når du betaler via BetalingsService er kontoudtoget fra din bank din kvittering for indbetalingen og skulle kontoudtoget blive væk, kan du bestille en ny kopi i din bank, hvis du skulle få brug for det.

 • Hvordan kan jeg indfri mit lån hos Totalia Finans ?
  Du kan til enhver tid opsige dit lån hos Totalia Finans og indfri lånet. Ønsker du at indbetale lånet, bedes du skrive til os pr. e-mail eller brev og meddele os datoen, hvor du ønsker at indfri lånet. Vi vil herefter fremsende girokort til brug for indbetalingen.

 • Indberetter Totalia Finans mine renteudgifter til SKAT ?
  Ja, Totalia Finans er ligesom pengeinstitutter omfattet af Rentekontrol-ordningen og det betyder, at vi ved udgangen af hvert år automatisk indberetter de tilskrevne og betalte renteudgifter til SKAT, således at disse automatisk fremgår af din årsopgørelse.
  På SKAT´s tast-selv-service kan du se hvilke beløb vi har indberettet. Renteudgifter indberettes på det cpr.nr., som indgår i dit kundenummer hos Totalia Finans.

 • Hvorfor kan man ikke få oplysning om sine lån ved at ringe til Totalia Finans ?
  Alle henvendelser omkring lån skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail af hensyn til at sikre, at oplysninger om personlige økonomiske forhold ikke udleveres til uvedkommende. Gennem skriftlighed sikrer vi også, at vi altid har dokumentation for alle lånetilbud givet til kunder og øvrige aftaler, så der ikke opstår misforståelser. Og skulle der alligevel være tvivl, kan vi gå tilbage og se præcist, hvad der er blevet aftalt. Herudover er e-mail en hurtig og effektiv måde at kommunikere på, og vi besvarer normalt e-mail henvendelser inden for 2 arbejdsdage.

 • Gælder der særlige vilkår for pantebreve administreret af Totalia Finans?
  Ja, for pantebreve gælder de vilkår, som er bestemt i pantebrevets tekst og som kan være individuelle. Du anbefales at læse pantebrevets tekst grundigt. Vær også opmærksom på, at nogle pantebreve har særlige regler for indfrielse.

 • Kan vilkårene i låneaftaler være anderledes end beskrevet på hjemmesiden ?
  Ja, der kan i nogle tilfælde være ydet lån af Totalia Finans på andre vilkår end beskrevet på denne hjemmeside. I sådanne tilfælde gælder det altid, at det er vilkårene i den underskrevne låneaftale, som er gældende i retsforholdet mellem Totalia Finans og låntageren.

 • Hvad betyder ”ÅOP” ?
  ÅOP betyder ”Årlige Omkostninger i Procent” og skal fremgå af låneaftaler i forbrugerforhold. Udtrykket giver mulighed for at sammenligne låneomkostningerne inklusiv oprettelsesomkostninger, gebyrer mv. Reglerne om ÅOP gælder i hele EU for at sikre sammenligningsmuligheder for forbrugerne.

 • Hvad betyder ”Årlig nominel rente” ?
  Årlig nominel rente er udtryk for, at den reelle rentesats, såfremt der for lånet anvendtes årlig rentetilskrivning. Sagt med andre ord tager Årlig nominel rente hensyn til rentes rente-effekten for lån med fx kvartårlig eller månedlig rentetilskrivning. Et lån med en rente på 5 % pr. halvår vil eksempelvis siges at være et 10% lån, mens den Årlige nominelle rente er 10,25% pga. rentes rente-effekten.